Alle vetgedrukte termen gebruikt in dit Privacybeleid hebben dezelfde mening als diegene beschreven in de Algemene Voorwaarden , tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit Privacybeleid.

De titels gebruikt dit Privacybeleid zijn er enkel voor referentiedoeleinden en zullen geen delen van dit Privacybeleid vervangen en geen invloed hebben op de interpretatie op enige van de bepalingen in dit Privacybeleid.

Hoofdstuk 1 Samenvatting

Artikel 1.1 Persoonlijke gegevens

De housing4refugees.be-website is eigendom van iDROPS vzw. Wanneer de Gebruikerhousing4refugees.be wil gebruiken, zal de Gebruiker gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens in te geven:

iDROPS vzw gebruikt die informatie in de beheerdersdatabestanden en op de Website, voor (het verbeteren van) de communitydiensten die ze aanbiedt, voor analyse en onderzoek, om de Gebruiker te informeren over projecten en updates die ontstaan uit iDROPS vzw.

In overeenkomst met de herziene Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven van de individu, heeft de Gebruiker een aantal rechten betreffende hun persoonlijke gegevens:

  • het recht op inzage geeft hem het recht om de verzamelde gegevens over hem in te kijken;
  • het recht op correctie geeft hem het recht tot toegang en modificatie van de verzamelde gegevens over hem; en
  • het recht op verzet geeft hem het recht, om wanneer gevraagd en volledig kosteloos, om zich te verzetten tegen toekomstig gebruik van persoonlijke gegevens in het geval dat het gebruik zich richt naar direct marketing-doeleinden.

Voor meer informatie Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, België.

Artikel 1.2 Wijziging Privacybeleid

Als gevolg van een gewijzigde communitydienst, feedback van de Gebruiker of wijzigingen aan de wetgeving, kan Housing4Refugees, zonder voorafgaande waarschuwing, haar Privacybeleid wijzigen. De meest recente update zal altijd publiek toegankelijk zijn op housing4refugees.be.

Artikel 1.3 Contact

Mocht de Gebruiker vragen, opmerking of feedback hebben op het Privacybeleid van Housing4Refugees, kan dat gestuurd worden naar info@housing4refugees.be of in schrijven, geadresseerd aan Housing4Refugees.

Hoofdstuk 2 Beleid

Housing4Refugees respecteert en beschermt de privacy van haar Gebruikers en neemt alle nodige maatregelen om de persoonlijke gegevens van haar Gebruikers te beschermen. Het Privacybeleid van Housing4Refugees verduidelijkt hoe Housing4Refugees persoonlijke gegeven ontvangt, verzamelt en gebruikt, wanneer de Gebruiker www.housing4refugees.be bezoekt en/of een beroep doet op de daar aangekoppelde communitydienst.

Artikel 2.1 Bezoek

Wanneer de Gebruiker enkel www.housing4refugees.be bezoekt (zonder registratie via zijn eigen account, vraagt Housing4Refugees geen persoonlijke gegevens.

Artikel 2.2 Registratie

Alleen wanneer de gebruikt de voorziene gemeenschapsdienst gebruikt (zoals het volgen en steunen van Campagnes), verzoekt Housing4Refugees om te registreren met een account die vraag hun persoonlijke gegevens in te geven.

Eens een gebruiker zich heeft geregistreerd op www.housing4refugees.be met een eigen account, worden ze een Gebruiker die:

  • de Algemene Voorwaarden van Housing4Refugees accepteert
  • akkoord gaat met het Privacybeleid van Housing4Refugees aangaande het gebruik van persoonlijke gegevens; en
  • Housing4Refugees toestaat zijn doorgegeven persoonlijke gegevens de beheren.

Housing4Refugees verwerkt de persoonlijke gegevens van de Gebruiker overeenkomstig met haar eigen Privacybeleid en de Belgische wetgeving aangaande de verwerking van persoonlijke gegevens. De Gebruiker garandeert dat de persoonlijke gegevens die hij gaf, de zijne zijn en/of de toestemming had ze te gebruiken en/of het recht heeft om ze te delen. Housing4Refugees heeft het recht om tijdelijk of definitief de Gebruiker toegang tot www.housing4refugees.be te ontzeggen in het geval van misbruik zoals het geven van valse persoonlijke gegevens of persoonlijke gegevens van andere partijen zonder hun toestemming. Housing4Refugees is in geen geval verantwoordelijk en/of aansprakelijk mochten Gebruikers valse of foute persoonlijke gegevens doorgeven op www.housing4refugees.be.

Artikel 2.3 Persoonlijke gegevens doorgegeven door de Gebruiker Door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, geeft de Gebruiker Housing4Refugees het recht om de persoonlijke gegevens door hem ingegeven te ontvangen, verzamelen en gebruiken. De persoonlijke gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving. Enkel aangewezen of verantwoordelijke werknemers van Housing4Refugees kunnen die gegevens raadplegen in functie van hun werk en in overeenstemming met het Privacybeleid van Housing4Refugees. Housing4Refugees verwerft persoonlijke gegevens die doorgegeven zijn wanneer: · de Gebruiker inlogt met zijn persoonlijke Housing4Refugees-account en zich registreert. Het Housing4Refugees-wachtwoord ingevuld door de gebruiker is niet zichtbaar (het is geëncrypteerd opgeslagen in een gegevensbank); · de Gebruiker gebruikt maakt van een computer, smartphone, tablets of andere toestellen, ook wanneer meerdere Gebruikers hetzelfde toestel te gebruiken. Dat betreft gegevens zoals IP-adressen, gekozen taal, locatie, browsertype, bezochte pagina’s, duur van paginabezoek. Daarnaast ontvangt Housing4Refugees ook data door het gebruik van cookies (zie Hoofdstuk 3 Cookies).

Artikel 2.4 Raadplegen en verwerken persoonlijke gegevens

De aangewezen of verantwoordelijke werknemers van Housing4Refugees kunnen de doorgegeven persoonlijke gegevens raadplegen en verwerken om de communitydiensten verder te ontwikkelen en optimaliseren: launchen, volgen en ondersteunen van prokecten en alle activiteiten die daar mee gepaard gaan.

Artikel 2.5 Account

Via zijn account kan de Gebruiker zijn persoonlijke gegevens raadplegen en aanpassen die hij doorgaf aan Housing4Refugees. De Gebruiker kan zijn account aanpassen, het op niet-actief zetten of het zelfs verwijderen door een expliciet verzoek naar Housing4Refugees te sturen (via mail naar info@Housing4Refugees of door een brief geadresseerd aan Housing4Refugees) met een kopie van zijn identiteitskaart in bijlage. Op voorwaarde dat geen essentiële gegevens verloren gaan, zal Housing4Refugees het verzoek inwilligen binnen de 30 dagen. Die essentiële gegevens bevatten onder andere de ‘beste poging’-plicht dat de Medewerker, SSP en/of Gebruiker wederzijds mee akkoord gaan (zie Algemene Voorwaarden).

Hoofdstuk 3 Cookies

Het doel van cookies is om het surfen op het internet te vergemakkelijken en aangenamer te maken. Housing4Refugees kiest er voor om www.housing4refugees.be de Gebruiker te laten herkennen bij een volgend bezoek. Het gebruikt de cookies niet om de Gebruiker de identificeren. Het geldt enkel voor persoonlijke gegevens verzameld via cookies, op een complet anonieme basis, voor onderzoeksredenen; voor bezoekersstatistieken; om Housing4Refugees te verbeteren (www.housing4refugees.be, communitydiensten,…).

Artikel 3.1 Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt in de browser van de gebruikte computer zodra de website bezocht wordt. Het bestand omvat de naam van de cookie, zijn waarde (dat kan een unieke code zijn) en de vervaldatum en domeinnaam waar de cookie de volgende keer naartoe gestuurd wordt wanneer dezelfde website bezocht wordt. Via de cookie herkent de server de computer, analyseert het surfgedrag en past het de zoekresultaten aan naar de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker. De cookie kan niet door andere websites gelezen worden buiten de website die de cookie aanmaakte.

Artikel 3.2 Cookies weigeren

De Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat zijn browser voorkomt dat er cookies worden aangemaakt en/of ze elke keer daarvan op de hoogte worden gebracht. De website http://www.aboutcookies.org/ geeft meer informatie over hoe cookies kunnen geweigerd worden. Een cookie weigeren bemoeilijkt wel het surfen en maakt het soms zelfs onmogelijk. Als cookies geweigerd of verwijderd worden, dan zal www.housing4refugees.be niet (goed genoeg) functioneren.

Artikel 3.3 Cookies aanvaarden

Wanneer de Gebruiker bij het bezoeken van www.housing4refugees.be op de link ‘Ga Verder’ klikt (zonder de cookiesetting te hebben aangepast), wordt hij verondersteld de cookies te accepteren. De Gebruiker kan steeds vorige geïnstalleerde cookies verwijderen van zijn computer, tablet of ander mobiel apparaat. Cookies maken het uitvoeren van zoekopdrachten efficiëntere door automatische bepaalde data te verfijnen zoals bijvoorbeeld de taalkeuze vanaf het tweede bezoek. Er zijn twee soorten van cookies:

  • sessiecookies die enkel voorkeuren onthoudt tijdens de duur van een surfsessie;
  • permanente cookies die actief blijven tot de Gebruiker ze verwijdert of de einddatum van de cookie bereikt is.

www.housing4refugees.be herkent ook de gebruiker en gebruikt de volgende cookies: bepaalde cookies zijn noodzakelijk wanneer www.housing4refugees.be bezocht wordt. Deze cookies weigeren heeft als gevolg dat www.housing4refugees.be niet optimaal kan gebruikt worden functionele cookies maken het bezoeken van www.housing4refugees.be aangenamer en persoonlijker op het vlak van surfen prestatiecookies dragen bij aan de gebruiksvriendelijkheid en user experience door, bijvoorbeeld, cookies die het aantal unieke Gebruikers telt of de meest bezochte pagina bijhoudt andere cookies leiden via klikbare links naar andere website waar mogelijks opnieuw andere cookies zullen gegenereerd worden (lees het privacybeleid van die websites)