Wat is crowdsourcing?

Crowdsourcing is een alternatieve manier om op zoek te gaan naar alle middelen die je nodig hebt om jouw project te laten slagen. Anders dan bij crowdfunding, waar je enkel om geld vraagt, kan je bij crowdsourcing om verschillende soorten middelen vragen. In ons geval delen we ze op in vier categorieën: Geld, coaching, materiaal en vrijwilligers. Crowdsourcing laat je toe om iets bij te dragen aan een project waar je in gelooft, zonder dat je je portemonnee boven moet halen. Bovendien heeft niet elk project geldsteun nodig. ​

file

file​​

Hoe en wat kan ik doneren?

Je kan verschillende dingen doneren: Geld, coaching (je bent expert in een bepaalde materie en wil die kennis delen), materiaal (je hebt het niet meer nodig of wil het graag uitlenen) of vrijwilligers (je wil wel eens een dag gratis meedraaien). Niet elk project zal die vier dingen vragen. Wat elk project nodig heeft, is verschillend. Dat staat duidelijk opgelijst bij elk project.

Wil je iets doneren, dan klik je op ‘Dit project steunen’. Daarna kan je kiezen uit verschillende opties. Wil je bijvoorbeeld centjes doneren, dan klik je op het bedrag dat je wil geven of vul je zelf een bedrag in. Wil je helpen door mee te coachen? Dan klik je op het plusje.

Als je alles aangevinkt hebt, dan klik je op ‘Volgende’. Dan worden jouw gegevens gevraagd en kan je alles afhandelen. ​

Wat gebeurt er met mijn geld of andere bijdragen?

Dit platform werkt volgens het ‘Keep it all’-principe. Dat betekent dat het project alle donaties mag houden, ook al hebben ze hun doel niet bereikt. Op die manier kan het project toch starten of zelfs al (gedeeltelijk) verwezenlijkt worden.

file

file

Wat is W4P?

W4P is een crowdsourcingplatform opgezet door iDrops en Open Knowledge Belgium. Elke maand staat er ander project centraal. We kiezen ervoor om maar één project per maand open te stellen. Zo krijgt elk sociaal innovatie project de aandacht die het nodig heeft.

Wil je zelf een project voorstellen? We staan open voor alle sociale innovatieprojecten. Meer info vind je op onze website.